Prevoz stavebného materiálu

Prevezieme váš náklad, až do hmotnosti 7500kg

Odvoz a likvidácia odpadu

Odvezieme stavebný, biologický aj zmiešaný odpoad

Predaj zeminy

Predávame ornicu, zásypovú zeminu, osievanú záhradnú zeminu aj rôzne druhý štrku

Služby

Predaj zeminy (Cenník)

 • Ornica
 • Zásypová zemina
 • Osievaná záhradná zemina

Predaj štrku (Cenník)

 • Predaj jemného štrku
 • Predaj hrubého štrku
 • Predaj piesku

Práce s hydraulickou rukou

Odvoz a likvidácia odpadu

 • Odvoz stavebného odpadu
 • Odvoz biologického odpadu
 • Odvoz zmiešaného odpadu

Prevoz stavebného materiálu

 • Prevoz tehiel, tvárnic, a pod.
 • Prevoz trámov, dosiek, paliet a pod.
 • Prevoz kameňov, štrku, zeminy a pod.

Nakladky/ vykládky materiálu

 • Nakladanie materálu na iné vozidlá
 • Vykladanie materiálu z vozidiel
 • Palety, dosky, trámy a podobne

CENNÍK

Ceny sú uvádzané bez DPH

Cenník zeminy - maolobchodný odber

Druh zeminy Cena (bez DPH)
Ornica 10€ / tona
Osievaná záhradná zemina 20€ / tona
Zásypová zemina 7€ / tona

Cenník štrky, piesky, makadam - maolobchodný odber

Druh Cena (bez DPH)
Netriedený štrk 6€ / tona
Triedený štrk fr. 0-4 mm 13,00€ / tona
Triedený štrk fr. 4-8 mm 11,50€ / tona
Triedený štrk fr. 8-16 mm 11,50€ / tona
Triedený štrk fr. 16-22 mm 11,50€ / tona
Kopaný piesok fr. 0-1 18,5€ / tona
Makadam fr. 4-8 16€ / tona
Makadam fr. 8-16 18€ / tona
Makadam fr. 16-32 18€ / tona
Makadam fr. 0-32 18€ / tona
Makadam fr. 0-64 18€ / tona

Naše vozidlo

15m Hydraulická ruka

Nosnosť hydraulickej ruky:

Vystretá: 700kg
Zložená: 3200kg

Nákladný priestor:

Nosnosť: 7500kg
Rozmery: 2,5x4m

(cca 10 štandardných paliet )

Rozmery vozidla:

Dĺžka: 7,135m
Šírka: 2,550m
Výška: 4m

Kontakt

AC-Transport Slovakia s.r.o.

Hlavný dvor 10, 900 25
Chorvátsky Grob

IČO: 51 442 370
DIČ: 212 073 06 01

Spoločnosť zapísaná v Obchodnóm registri Bratislava I, odd. Sro, vl.č.127441/B

Bankové spojenie:

Partnery